EPB-eisen
Wat zijn de EPB-eisen
Algemeen
Wie vandaag denkt aan (ver-)bouwen, moet een minimum E-peil behalen en bovendien een verplicht aandeel hernieuwbare energie voorzien.
De specifieke eisen kunnen worden onderverdeeld in de volgende drie groepen:
thermische isolatie: K-peil, U- en R-waarden;
energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte en hernieuwbare energie;
binnenklimaat: ventilatie en oververhitting.
De specifieke eisen hangen af van de datum waarop men de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning of melding heeft ingediend. Deze datum vindt men terug op het ontvangstbewijs dat de gemeente heeft overhandigd of op het postbewijs indien de aanvraag aangetekend werd verzonden.
EPB-eisen volgens datum bouwaanvraag
Men kan de EPB-eisentabellen, die overeenstemmen, met de periode waarbinnen de aanvraag of melding is ingediend op de website van energiesparen.be downloaden.
vanaf 1 januari 2016 (pdf-bestand 0,2 MB)
U zult merken dat de eisen ook afhankelijk zijn van de bestemming (pdf) van een gebouw of gebouwdeel en van de aard van de werkzaamheden (pdf). Bij meerdere werkzaamheden binnen één bouwproject, wordt een dossier opgesplitst om de eisen per onderdeel te bepalen.
Aangescherpt vanaf 2016 en tegen 2021: BEN voor nieuwbouw
Tot 2021 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt. Van E50 in 2016, E40 in 2018 en E35 in 2020. En vanaf 2021 moet elke nieuwe woning minstens aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal) voldoen. Dat betekent dat bouwaanvragen of meldingen vanaf 2021 het E30-peil moeten respecteren.
Opmerking
Om te garanderen dat de vooropgestelde eisen haalbaar en betaalbaar blijven, wordt om de twee jaar een nieuwe studie gemaakt over de kostenoptimale E-peilen. Indien nodig wordt dit vooropgestelde pad bijgestuurd.
Premie voor BEN en energiezuinige woningen
Wie voorloopt op de eisen, komt in aanmerking voor een premie en een fikse korting op de onroerende voorheffing.
Een overzicht hiervan kan men terugvinden op de website van energiesparen.be
Of meer in detail
Stabiton bvba is door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) erkend als EPB verslaggever. Heeft u bouw -of verbouwplannen, vraag ons vrijblijvend een offerte voor de begeleiding van uw EPB dossier. Wij helpen u graag verder.